با استفاده از این فرم شما می توانید محصولات شرکت فولاد پوشش فارس را سفارش دهید

فرم ثبت سفارش

: نام و نام خانوادگی

: نام شرکت

: محصولات

: تعداد

: شماره ی محصولات


:تلفکس

021-66660500

021-66660505

: آدرس تهران

جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح) - خیابان فتح 11 ساختمان آلومینیوم

 

:تلفن

071-38332248

071-38238084

 

: آدرس شیراز

بلوار امیرکبیر - نبش شهرک امیرکبیر

To The Top