آدرس دفتر فولاد پوشش فارس

:آدرس تهران آدرس دفتر

:جاده قدیم کرج

- خیابان فتح 11 ساختمان آلومینیوم

شماره تلفن: ۶۶۶۶۰۵۰۴-۰۲۱

شماره فکس: ۶۶۶۰۴۴۹۹ -۰۲۱

.......................................

:آدرس شیراز بلوار امیرکبیر

- نبش شهرک امیرکبیر

شماره تلفن: ۳۸۳۳۲۲۴۸-۰۷۱

شماره فکس: ۳۸۳۳۲۲۴۹-۰۲۱

:نحوه ی دسترسی
شبکه های ارتباطی فولاد پوشش فارس:تلفکس

021-66660500

021-66660505

: آدرس تهران

جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح) - خیابان فتح 11 ساختمان آلومینیوم

 

:تلفن

071-38332248

071-38238084

 

: آدرس شیراز

بلوار امیرکبیر - نبش شهرک امیرکبیر

To The Top